Hoe zit het nu met de werkkostenregeling (WKR)?

Wat voor invloed heeft de werkkostenregeling (WKR) op uw personeelsfeest, bedrijfsfeest, themafeest of teambuildingsactiviteit? Hieronder beantwoorden we een aantal vragen voor u.

1. Ik huur de 1e verdieping van een pand in een bedrijfsverzamelgebouw waarin meerdere werkgevers zitten. Op 1 van de verdiepingen is een gezamenlijke ruimte waarvan alle huurders (kosteloos) gebruik kunnen maken. Als ik een feest organiseer in deze ruimte, geldt de nihilwaardering van de WKR voor personeelsfeesten op de werkplek dan ook?
Als u deze ruimte bij de werkplek reserveert, bent u daar waarschijnlijk verantwoordelijk voor en hoort deze als algemene ruimte bij de werkplek. Dan geldt de nihilwaardering van de WKR ook voor deze ruimte (zie paragraaf 20.2.1 van het 'Handboek Loonheffingen 2015').

2. Ik organiseer een 3-daags bedrijfsuitje naar Barcelona voor al mijn personeel om het bedrijfsjubileum te vieren. Is dit belast loon voor mijn werknemers volgens de WKR?
Zo'n personeelsuitje heeft overwegend een consumptief karakter en de factuurwaarde (inclusief btw) is belast loon. U kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon (zie paragraaf 4.2 en 20.2.3 van het 'Handboek Loonheffingen 2015').

3. Ik organiseer een personeelsfeest op de werkplek. Naast hapjes en drankjes is er ook een lopend buffet. Is er sprake van belast loon voor mijn werknemers volgens de WKR?
Voor de consumpties geldt een nihilwaardering. Bij een lopend buffet is sprake van een maaltijd. Hiervoor rekent u € 3,20 tot het loon. U kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon (zie paragraaf 4.2 en 20.2.3 van het 'Handboek Loonheffingen 2015').

4. Ik organiseer een bedrijfsuitje op een externe evenementenlocatie. De partners van mijn werknemers zijn ook uitgenodigd. Is de deelname van de partner belast loon voor mijn werknemer volgens de WKR?
Ja. Bij een bedrijfsuitje met partners staat niet het zakelijke karakter voorop. De deelname van de werknemers én die van de partners vormt loon. U kunt de kosten van de deelname ook aanwijzen als eindheffingsloon (zie paragraaf 4.2 van het 'Handboek Loonheffingen 2015').

5. Ik organiseer een bedrijfsuitje voor mijn personeel. De werknemers gaan met elkaar paintballen van 14.00 tot 17.00 uur en dineren tussen 18.00 en 20.00 uur. Is er sprake van belast loon voor de werknemers volgens de WKR?
Bij de beoordeling van het karakter van een extern gehouden activiteit is de invulling van het totale programma doorslaggevend. Overheerst het zakelijke karakter, dan geldt voor de totale kosten van de activiteit de gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf en reiskosten. Een bedrijfsuitje heeft normaal een consumptief karakter en is volgens de WKR dan belast loon. Bij paintballen is dat zeker het geval. De kosten van het paintballen en het diner zijn dan belast loon. Ukunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon (zie paragraaf 4.2, 20.1.2 en 20.2.3 van het 'Handboek Loonheffingen 2015'). Onder omstandigheden kan het consumptieve karakter bij een bedrijfsuitje ontbreken, zoals bij een bezoek van zorgmedewerkers aan een zorgboerderij.

6. Ik organiseer een zakelijk evenement voor mijn zakenrelaties. Ook mijn werknemers nemen hieraan deel. Moet ik iets bij hun salaris tellen?
Nee. Bij een evenement waarvan het zakelijk karakter overheerst en het feestelijke karakter niet meer dan bijkomstig is, hoeft u niets tot het loon te rekenen. De kosten van het evenement zijn kosten van tijdelijk verblijf en de vergoeding daarvoor is gericht vrijgesteld. Een voorbeeld daarvan is een seminar, dat wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

7. Ik organiseer ieder jaar extern een nieuwjaarsbijeenkomst voor mijn personeel. Hierin kijk ik terug op het afgelopen jaar en zet ik het toekomstige beleid uiteen voor het nieuwe jaar. Na afloop is er een hapje en een drankje en kunnen collega’s elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. Is er sprake van belast loon voor mijn werknemers volgens de WKR?
Bij de beoordeling van het karakter van een extern gehouden activiteit is de invulling van het totale programma doorslaggevend. Overheerst het zakelijke karakter, dan geldt voor de totale kosten van de activiteit de gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf en reiskosten.
Een nieuwjaarsbijeenkomst heeft normaal een overwegend consumptief karakter en dus zijn de kosten daarvoor belast loon. Afhankelijk van het programma en de duur van de onderdelen kan dit anders zijn. Of dit bij u het geval is, kunt u navragen bij uw belastingkantoor.

8. Ik organiseer regelmatig ontbijtsessies op een externe evenementenlocatie waarin de directie mededelingen doet aan het personeel. Vormt dit belast loon voor de werknemer volgens de WKR?
Bij de beoordeling van het karakter van een extern gehouden activiteit is de invulling van het totale programma doorslaggevend. Overheerst het zakelijke karakter, dan geldt voor de totale kosten van de activiteit de gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf en reiskosten. Als de ontbijtsessie vooral een zakelijk karakter heeft, geldt de gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf (zie paragraaf 20.1.3 van het 'Handboek Loonheffingen 2015'). Dit betekent dat u de eventuele reiskosten tot € 0,19 per km onbelast mag vergoeden en dat het ontbijt geen belast loon is.

9. Ik organiseer voor mijn werknemers een externe studiedag van 9.00 tot 17.00 uur met aansluitend een groot feest, een lopend buffet en een optreden van een beroemde artiest. Kan ik dit volgens de WKR onbelast doen?
Als u de activiteit extern houdt, is de invulling van het programma doorslaggevend bij de beoordeling van het karakter en of u dit onbelast kunt doen. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunt u daarom ook onbelast verstrekken (zie paragraaf 20.1.4 en 20.1.2 van het 'Handboek
Loonheffingen 2015'). Het feest is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van dit feest zijn volgens de WKR loon voor uw werknemers. U kunt dit loon als eindheffingsloon aanwijzen. Het gaat hierbij om de kosten voor het lopende buffet, het optreden van de beroemde artiest en eventuele andere consumpties.

10. Is een vrijdagmiddagborrel op kantoor belast?
Nee, voor consumpties op de werkplek geldt een nihilwaardering (zie paragraaf 20.2.3 van het 'Handboek Loonheffingen 2015').

11. Om de samenwerking te bevorderen neem ik al mijn werknemers mee op een teambuilding skivakantie van een week. Is deze reis belast loon voor de werknemers?
Zo'n bedrijfsuitje heeft vooral een consumptief karakter. De factuurwaarde (inclusief btw) is belast loon. U kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon (zie paragraaf 4.2 en 20.2.3 van het 'Handboek Loonheffingen 2015').

Meer advies over de werkkostenregeling (WKR) m.b.t. uw personeelsfeest? Neem vrijblijvend contact met ons op.